big-symbol

Autosklo cez Uniqa poisťovňu

Využite CALL CENTRUM : 0850 111 – 400

Ak potrebujete nahlásiť poistnú udalosť na autosklo, využite telefónne číslo 0850 111 – 400. Je určené pre:
 • klientov havarijného poistenia
 • vinníkov z PZP
 • poškodených z PZP

Postup pre poistnú udalosť na autosklo

 Potom, ako telefonicky nahlásite poistnú udalosť na autosklo, musíte vypísať hlásenie poistnej udalosti a doložiť potrebné doklady:
– klient havarijného poistenia
 • vodičský preukaz
 • technický preukaz
 • devinkuláciu od leasingovej spoločnosti, ak máte vozidlo zakúpené na leasing

– vinník aj poškodený

 • vodičský preukaz
 • technický preukaz
 • bielu kartu (len od vinníka poistnej udalosti)

Upozornenie pre firmy

Každú poistnú udalosť, či už na auto alebo autosklo, musia firmy
 • vypísať
 • podpísať konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou
 • opečiatkovať

Platby v servise Autosklo Jurišta

 • hotovostné – využitím povinného zmluvného poistenia (PZP)
 • bezhotovostné – využitím havarijného poistenie (HP)

Postup pre poistnú udalosť na autosklo cez krycí list

Ak chcete riešiť poistnú udalosť cez krycí list pre havarijné poistenie, musíte doložiť ďalšie tlačivá, ktoré obdržíte v zmluvnom servise, musíte ich vyplniť a odovzdať pracovníkovi.

Taktiež musíte mať splnené ďalšie podmienky:

 • – musíte mať nahlásenú poistnú udalosť na autosklo
 • – musíte mať uhradenú poistku
 • – v prípade, že máte vozidlo na leasing, musíte doložiť devinkuláciu z leasingovej spoločnosti

Ak tieto podmienky nebudú splnené, vozidlo Vám bude odovzdané iba po tom, ako uhradíte plnú sumu faktúry v hotovosti.

Telefónne číslo

Ružinov

0903 700 172 

ruzinov@autosklojurista.sk

Lamač

0910 800 333

lamac@autosklojurista.sk

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  07:30 – 16:00
Utorok:  07:30 – 16:00
Streda:  07:30 – 16:00
Štvrtok:  07:30 – 16:00
Piatok:  07:30 – 16:00