big-symbol

Autosklo cez poisťovňu Kooperativa

K dispozícii máte CALL CENTRUM : 0800 120 – 000
Poistnú udalosť na autosklo môže nahlásiť na telefónnom čísle 0850 111 577:

 • klient havarijného poistenia
 • vinník z PZP
 • poškodený z PZP

Ako postupovať pri poistnej udalosti na autosklo?

 1. nahláste poistnú udalosť
 2. dostanete číslo Vašej poistnej udalosti
 3. následne si môžete nechať Vaše vozidlo a autosklo obhliadnuť:
 • zmluvným servisom, ak ste sa rozhodli pre náš servis, prosím uveďte nás ako obhliadkový servis pre výmenu alebo opravu autoskla :
  • Prevádzka RUŽINOV : Krajinská cesta 4, 821 05 Bratislava
  • Prevádzka LAMAČ : Lamačská cesta 49/4, 841 03 Bratislava
 • vozidlo pristavíte priamo v obhliadkovej hale Slovexperti po telefonickom dohovore.

Potrebné doklady pre riešenie poistnej udalosti na autosklo

Hlásenie poistnej udalosti na autosklo je potrebné po nahlásení cez linku hlásenia škôd aj písomne vypísať , podpísať a doložiť nasledujúce doklady :

 • vodičský preukaz,
 • technický preukaz (tzv. veľký)
 • zmluvu o havarijnom poistení – prípadne číslo zmluvy
 • v prípade leasingu doložiť devinkuláciu od leasingovej spoločnosti

Vinník (škodca) musí svoje hlásenie a potrebné doklady : vodičský preukaz a technický preukaz ( tzv. veľký ) odovzdať priamo v poisťovni alebo poslať poštou na adresu :

Kooperatíva, a.s.

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

Klienti  a poškodený z PZP vybavujú všetko v zmluvnom autoservise.

Upozornenie pre firmy!

Každú poistnú udalosť je potrebné vypísať, podpísať konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou a opečiatkovať.

Ako rozdeľujeme platby v servise Autosklo Jurišta?

 • platba v hotovosti z povinného zmluvného poistenia (PZP)
 • bezhotovostná platba z havarijného poistenia a samostatného poistenia čelného skla

Postup pre poistnú udalosť na autosklo formou krycieho listu

V prípade krycieho listu je potrebné doložiť ďalšie tlačivá, ktoré dostanete v zmluvnom servise, vyplníte ich a odovzdáte pracovníkovi.

Podmienky pre využitie krycieho listu pri poistnej udalosti na autosklo

Aby ste mohli riešiť Vašu poistnú udalosť na autosklo formou krycieho listu pre havarijné poistenie je potrebné:

 • mať nahlásenú poistnú udalosť na auto, prípadne autosklo
 • mať uhradenú poistku
 • doložiť devinkuláciu z leasingovej spoločnosti, ak je leasing

Upozornenie! Ak nesplníte uvedené podmienky, Vaše vozidlo Vám bude odovzdané len ak uhradíte plnú sumu faktúry v hotovosti.

Telefónne číslo

Ružinov

0903 700 172 

ruzinov@autosklojurista.sk

Lamač

0910 800 333

lamac@autosklojurista.sk

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  07:30 – 16:00
Utorok:  07:30 – 16:00
Streda:  07:30 – 16:00
Štvrtok:  07:30 – 16:00
Piatok:  07:30 – 16:00