big-symbol

Autosklo cez Groupama poisťovňu

Potrebujete pomoc? Volajte CALL CENTRUM : 0850 211 – 411
Na výber máte aj telefónne číslo 02/ 2085 – 4513, na ktorom môžete poistnú udalosť na autosklo či auto ohlásiť, ak ste:

  • klientom havarijného poistenia
  • vinníkom z PZP
  • poškodeným z PZP

Postup pre poistnú udalosť na autosklo

Po tom, ako telefonicky nahlásite poistnú udalosť na autosklo, vypíšete hlásenie poistnej udalosti, musíte doložiť aj potrebné doklady:

  • klient havarijného poistenia:  vodičský preukaz, technický preukaz a v prípade leasingu doložiť devinkuláciu od leasingovej spoločnosti.
  • vinník aj poškodený: vodičský preukaz, technický preukaz,  bielu kartu – len od vinníka PU

Poistná udalosť na firmu

Upozornenie!  Každú poistnú udalosť je potrebné vypísať a podpísať konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou a opečiatkovať.

Platby v servise Autosklo Jurišta

Rozlišujeme platby:

  • Hotovostné pre povinné zmluvné poistenie (PZP)
  • Bezhotovostné pre havarijné poistenie

Ako postupovať pri poistnej udalosti na autosklo cez krycí list?

Ak riešite Vašu poistnú udalosť cez krycí list pre havarijné poistenie je potrebné doložiť ďalšie tlačivá, ktoré dostanete v zmluvnom servise, vyplníte ich a odovzdáte pracovníkovi.

Čo je nutné pre poistnú udalosť na autosklo cez krycí list?

  • mať hlásenú poistnú udalosť
  • mať uhradenú poistku
  • doložiť devinkuláciu z leasingovej spoločnosti, v prípade lesingu

Upozornenie! V prípade nesplnenia uvedených podmienok Vám bude vozidlo odovzdané len po uhradení plnej sumy faktúry v hotovosti.
Poznámka: Ide aj o klientov bývalej poisťovne OTP Garancia poisťovňa

Telefónne číslo

Ružinov

0903 700 172 

ruzinov@autosklojurista.sk

Lamač

0910 800 333

lamac@autosklojurista.sk

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  07:30 – 16:00
Utorok:  07:30 – 16:00
Streda:  07:30 – 16:00
Štvrtok:  07:30 – 16:00
Piatok:  07:30 – 16:00