big-symbol

Autosklo cez Allianz Slovenská poisťovňa

Obráťte sa na CALL CENTRUM : 0800 122 – 222

Ste klientom havarijného poistenia, vinníkom z PZP alebo poškodeným z PZP ? K nahláseniu poistnej udalosti a náhrady škody za autosklo máte k dispozícii telefónne číslo: 0800 122-222

Telefonické nahlásenie poistnej udalosti !

  • nemusíte po ňom vypisovať hlásenie poistnej udalosti
  • pri havarijnom poistení a povinnom zmluvnom poistení, keď vinník má PZP v Allianz SP, Vám autosklo obhliadne zmluvný servis Allianz Slovenskej poisťovne.

Platby za autosklo v servise rozdeľujeme

  • Hotovostné – z povinného zmluvného poistenia (PZP)
  • Bezhotovostné – z havarijného poistenie (HP)

Aké doklady potrebujete ?

  • vodičský preukaz
  • technický preukaz
  • správu o nehode ( pokiaľ riešite škodu cez PZP vinníka )

Ako riešiť poistnú udalosť na autosklo cez krycí list pre havarijné poistenie?

  • musíte mať nahlásenú poistnú udalosť (v prípade telefonického hlásenia treba uviesť že si želáte krycí list na autoservis)
  • musíte mať uhradenú poistku
  • v prípade leasingu musíte doložiť devinkuláciu a mať uhradené splátky

Pozor! Ak tieto podmienky nesplníte, vozidlo Vám bude odovzdané len po uhradení plnej sumy faktúry v hotovosti.

Telefónne číslo

Ružinov

0903 700 172 

ruzinov@autosklojurista.sk

Lamač

0910 800 333

lamac@autosklojurista.sk

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  07:30 – 16:00
Utorok:  07:30 – 16:00
Streda:  07:30 – 16:00
Štvrtok:  07:30 – 16:00
Piatok:  07:30 – 16:00