big-symbol

POISTENIE ČELNÉHO SKLA NA VAŠOM VOZIDLE
Samostatne ( bez havarijného poistenia )

Poisťovne prichádzajú na trh s novým produktom samostatného poistenia čelného skla. Nejde o pripoistenie k existujúcim poistkám havarijného poistenia vozidla, ale práve naopak, je to nové a samostatné poistenie čelného skla.

 

Prečo si dať poistiť čelné sklo samostatne ?

Väčšina z nás vodičov určite pozná problém s odleteným kameňom spod kolies pred nami idúceho vozidla, ktoré musíme zastaviť, oboznámiť vodiča a spísať správu o nehode. Viacerí z nás vieme, že nie každý je ochotný priznať škodu a spolupracovať pri riešení poistnej udalosti.
Druhý prípad, ktorý je pomerne dosť častý, je odletený kameň z oproti idúceho vozidla, kde ani nevieme, z ktorého vozidla mohol kameň odletieť. Tretí prípad nastáva, ak prídeme k vozidlu a máme rozbité čelné sklo či už pádom predmetov ( skala, strom a pod.), živlom ( víchrica , krupobitie ) alebo z dôvodu iného poškodenia skla.

Poistenie čelného skla ma svoje výhody :

  • nemusíte mať havarijne poistené vozidlo
  • poisťuje sa vozidlo akéhokoľvek veku
  • platí pre celú Európu
  • poistka kryje viac druhov rizík
  • vozidlo sa neamortizuje

KOOPERATÍVA POISŤOVŇA

Kryté riziká

Poškodenie alebo zničenie poisteného
čelného skla MV vzniknuté v dôsledku
pôsobenia vonkajších mechanických síl,
napr. stret, náraz, pád, krupobitie,
výbuch a pod.
Poškodenie alebo zničenie poisteného
čelného skla MV spôsobené úmyselným
jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša
žiadne materiálne obohatenie.

Územná platnosť

územie Európy (geografické územie)

Poistná suma čelného skla a ročné poistné

200 € – 51 €
350 € – 64 €
500 € – 77 €
1000 € – 129 €

SPOLUÚČASŤ

Pri výmene 5 percent z výslednej celkovej faktúry
Pri oprave spoluúčasť neplatíte

WUSTENROT POISŤOVŇA

Kryté riziká

Náraz na akúkoľvek prekážku
Stret s iným účastníkom cestnej premávky
Pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (strom, stožiar, skaly, zemina a pod.)
Výbuch
Krupobitie, víchrica
Stret so zverou počas prevádzky vozidla

Územná platnosť

územie Európy (geografické územie)

Poistná suma čelného skla a ročné poistné

200 € – 49 € do 3,5 t
500 € – 69 € do 3,5 t
800 € – 89 € do 3,5 t
Vozidla nad 3,5 t – bilžšie informacie na tel. č.: 0903 700 172 , 0910 800 333

SPOLUÚČASŤ

Pri výmene 10 percent z výslednej celkovej faktúry
Pri oprave spoluúčasť neplatíte

Poistenie čelného skla má svoje veľké pozitíva hlavne pre staršie vozidlá alebo vozidlá, ktoré nemajú uzatvorené havarijné poistenie, preto Vám tento produkt poistenia odporúčame.

Poistenie môžete uzavrieť aj pri oprave alebo výmene čelného skla v našej spoločnosti

Telefónne číslo

Ružinov

0903 700 172 

ruzinov@autosklojurista.sk

Lamač

0910 800 333

lamac@autosklojurista.sk

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  07:30 – 16:00
Utorok:  07:30 – 16:00
Streda:  07:30 – 16:00
Štvrtok:  07:30 – 16:00
Piatok:  07:30 – 16:00