big-symbol

Autosklo cez Wüstenrot poisťovňu

Potrebujete informácie? CALL CENTRUM : 02 / 5788 – 9901

Pre nahlásenie poistnej udalosti napr. na autosklo je k dispozícii telefónne číslo T – Com :02 / 5788 – 9902 pre:

 • klientov s havarijným poistením
 • vinníka z PZP
 • poškodeného z PZP

Postup pre poistnú udalosť na autosklo

Ako postupovať pri poistnej udalosti na autosklo?

 1. nahláste poistnú udalosť poisťovni
 2. vypíšte Hlásenie poistnej udalosti a doložte potrebné doklady
 3. dostanete číslo poistnej udalosti
 4. Vaše vozidlo a autosklo si môžete nechať obhliadnuť
 • v prípade havarijného poistenia Vám autosklo obhliadnu v zmluvnom servise
 • v prípade povinného zmluvného poistenia Vám autosklo obhliadne technik poisťovne, ktorý môže byť privolaný priamo do servisu na Vašu žiadosť

Čo je potrebné pre poisťovňu doložiť?

 • klient s havarijným poistením: vodičksý preukaz, technický preukaz, zmluvu na havarijné poistenie a ak má vozidlo na leasing, aj devikuláciu od leasingovej spoločnosti
 • vinník a poškodený: vodičský preukaz, technický preukaz, navyše vinník poistnej udalosti aj bielu kartu

Upozornenie firmám!

Ak máte firmu, každá poistná udalosť musí byť vypísaná, podpísaná konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou a opečiatkovaná.

Servis Autosklo Jurišta a formy platieb

Servis Autosklo Jurišta umožňuje dve formy platieb podľa poistenia:

 • hotovostnú – ak má klient povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • bezhotovostnú – ak má klient havarijné poistenie

Postup pre poistnú udalosť na autosklo cez krycí list

Klient musí pri poistnej udalosti na autosklo formou krycieho listu pre havarijné poistenie priložiť ďalšie tlačivá zo zmluvného servisu, ktoré vyplní a odovzdá pracovníkovi.

Tiež musí mať splnené nasledujúce podmienky:

 • nahlásenú poistnú udalosť na autosklo
 • uhradené poistné za poistenie
 • doloženú devinkuláciu z leasingovej spoločnosti (ak má vozidlo na leasing)

Ak tieto podmienky nebudú z jeho strany splnené, vozidlo mu bude odovzdané iba po úhrade plnej sumy faktúry v hotovosti.

POZOR! Ide o klientov bývalej poisťovne – Univerzálna banková poisťovňa.

Telefónne číslo

0903 700 172 

0910 800 333

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  08:30 – 17:00
Utorok:  08:30 – 17:00
Streda:  08:30 – 17:00
Štvrtok:  08:30 – 17:00
Piatok:  08:30 – 17:00