big-symbol

Autosklo cez Union Poisťovňu

Kontaktujte CALL CENTRUM poisťovne : 0850 111 – 211!

Pre nahlástenie poistnej udalosti na autosklo využite telefónne číslo 0850 111 – 211 určené pre:

  • klientov havarijného poistenia
  • vinníka z povinného zmluvného poistenia (PZP)
  • poškodeného z PZP

Postup pre poistnú udalosť na autosklo

  1. nahláste poistnú udalosť cez Call Centrum
  2. hlásenie poistnej udalosti musíte aj písomne vypísať, podpísať a doložiť potrebné doklady
  3. dostanete číslo poistnej udalosti
  4. následne si môžete Vaše vozidlo a autosklo nechať obhliadnuť technikom poisťovne UNION.

Doklady potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti na autosklo

  • klient havarijného poistenia – vodičský preukaz, technický preukaz, zmluvu o havarijnom poistení, v prípade leasingu aj devinkuláciu od leasingovej spoločnosti
  • vinník aj poškodený – vodičský preukaz, technický preukaz, bielu kartu (len od vinníka poistnej udalosti)

Upozornenie pre firmy

Každá poistná udalosť, nielen na autosklo, musí byť podpísaná konateľom spoločnosti alebo osobou, ktorá je oprávnená a musí byť opečiatkovaná.

Pre bližšie informácie o ďalšom postupe riešenia Vašej poistnej udalosti kontaktujte prosím naše prevádzky na tel. č.: 0903 700 172 alebo 0910 800 333

Telefónne číslo

0903 700 172 

0910 800 333

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  08:30 – 17:00
Utorok:  08:30 – 17:00
Streda:  08:30 – 17:00
Štvrtok:  08:30 – 17:00
Piatok:  08:30 – 17:00