big-symbol

Autosklo cez poisťovňu Kooperativa

K dispozícii máte CALL CENTRUM : 0800 120 – 000!
Poistnú udalosť na autosklo môže nahlásiť na telefónnom čísle 0850 111 577:

 • klient havarijného poistenia
 • vinník z PZP
 • poškodený z PZP

Ako postupovať pri poistnej udalosti na autosklo?

 1. nahláste poistnú udalosť
 2. dostanete číslo danej poistnej udalosti
 3. následne si môžete nechať Vaše vozidlo a autosklo obhliadnuť:
 • zmluvným servisom, ak ste ho nahlásili na linke hlásenia škôd ako obhliadkové miesto t.j. : POBOČKA RUŽINOV : Krajinská cesta alebo POBOČKA LAMAČ : Lamačská cesta
 • vozidlo pristavíte priamo v obhliadkovej hale Slovexperti po telefonickom dohovore.

Potrebné doklady pre riešenie poistnej udalosti na autosklo

Hlásenie poistnej udalosti na autosklo je potrebné po nahlásení cez linku hlásenia škôd aj písomne vypísať , podpísať a doložiť nasledujúce doklady :

 • vodičský preukaz,
 • technický preukaz (tzv. malý aj veľký)
 • zmluvu o havarijnom poistení – príp. číslo zmluvy
 • v prípade leasingu doložiť devinkuláciu od leasingovej spoločnosti

Vinník (škodca) musí svoje hlásenie a potrebné doklady : vodičský preukaz a technický preukaz ( tzv. malý aj veľký ) odovzdať priamo v poisťovni alebo poslať poštou a adresu :

Kooperatíva, a.s.

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

Klienti  a poškodený z PZP vybavujú všetko v zmluvnom autoservise.

Upozornenie pre firmy!

Každú poistnú udalosť je potrebné vypísať, podpísať konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou a opečiatkovať.

Ako rozdeľujeme platby v servise Autosklo Jurišta?

 • platba v hotovosti z povinného zmluvného poistenia (PZP)
 • bezhotovostná platba z havarijného poistenia

Postup pre poistnú udalosť na autosklo formou krycieho listu

V prípade krycieho listu je potrebné doložiť ďalšie tlačivá, ktoré dostanete v zmluvnom servise, vyplníte ich a odovzdáte pracovníkovi.

Podmienky pre využitie krycieho listu pri poistnej udalosti na autosklo

Aby ste mohli riešiť Vašu poistnú udalosť na autosklo formou krycieho listu pre havarijné poistenie je potrebné:

 • mať nahlásenú poistnú udalosť na auto, prípadne autosklo
 • mať uhradenú poistku
 • doložiť devinkuláciu z leasingovej spoločnosti, ak je leasing

Upozornenie! Ak nesplníte uvedené podmienky, Vaše vozidlo Vám bude odovzdané len ak uhradíte plnú sumu faktúry v hotovosti.

Telefónne číslo

0903 700 172 

0910 800 333

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  08:30 – 17:00
Utorok:  08:30 – 17:00
Streda:  08:30 – 17:00
Štvrtok:  08:30 – 17:00
Piatok:  08:30 – 17:00