big-symbol

Autosklo cez Komunálnu poisťovňu

Kontaktujte CALL CENTRUM : 0800 111 – 850
Nahlásenie poistnej udalosti pre autosklo na telefónnom čísle 0850 111 566 je určené pre:

 • klienta havarijného poistenia
 • vinníka z PZP
 • poškodeného z PZP

Ako postupovať pri poistnej udalosti na autosklo?

 1. nahláste poistnú udalosť a dostanete číslo poistnej udalosti
 2. môžete si dať Vaše vozidlo a autosklo nechať obhliadnuť zmluvným servisom poisťovne, a to:
 • vo Vašom servise, pokiaľ ho na linke hlásenia škôd nahlásite ako obhliadkové miesto t.j. : Pobočka RUŽINOV : Krajinská cesta alebo Pobočka LAMAČ : Lamačská cesta
 • priamo v obhliadkovej hale Slovexperti po telefonickom dohovore.

Čo naviac budete pri poistnej udalosti na autosklo potrebovať?

Poistné udalosti je potrebné po nahlásení cez linku hlásenia škôd aj písomne vypísať, podpísať a doložiťnasledujúce doklady :

 • vodičský preukaz
 • technický preukaz (tzv. malý aj veľký)
 • zmluvu o havarijnom poistení – príp. číslo zmluvy
 • v prípade leasingu doložiť devinkuláciu od leasingovej spoločnosti.

Vinník (škodca) musí svoje hlásenie a potrebné doklady vodičský preukaz a technický preukaz ( tzv. malý aj veľký ) odovzdať priamo v poisťovni alebo poslať poštou na adresu :
Kooperatíva, a.s. 
Štefánikova 17
811 15 Bratislava

Klienti havarijného poistenia a poškodený z PZP vybavujú všetko v zmluvnom autoservise.

Upozornenie pre firmy!

Každú poistnú udalosť je potrebné vypísať, podpísať konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou a opečiatkovať.

Platby v servise Autosklo Jurišta

v hotovosti – povinné zmluvné poistenie (PZP)
bezhotovostne – havarijné poistenie

Poistná udalosť na autosklo cez krycí list pre havarijné poistenie

V prípade krycieho listu je potrebné doložiť ďalšie tlačivá, ktoré dostanete v zmluvnom servise, vyplníte ich a odovzdáte pracovníkovi.
Podmienkou pre využitie krycieho listu je:
–    Nahlásená poistná udalosť
–    Uhradená poistka
–    Doložená devinkulácia z leasingovej spoločnosti – v prípade leasingu

POZOR! Ak tieto podmienky však nesplníte, bude Vám vozidlo odovzdané len po uhradení plnej sumy faktúry v hotovosti.

Telefónne číslo

0903 700 172 

0910 800 333

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  08:30 – 17:00
Utorok:  08:30 – 17:00
Streda:  08:30 – 17:00
Štvrtok:  08:30 – 17:00
Piatok:  08:30 – 17:00