big-symbol

Autosklo cez Allianz – Slovenská poisťovňa

Obráťte sa na CALL CENTRUM : 0800 122 – 222

Ste klientom havarijného poistenia, vinníkom z PZP (klientom poisťovne kde máte uzatvorené PZP)alebo poškodeným z PZP ? K nahláseniu poistnej udalosti a náhrady škody za autosklo máte k dispozícii telefónne čísla:

 • T-Com : 0850 122-222
 • T-Mobile: 0902 122-222
 • Orange: 0917 122-222

Telefonické nahlásenie poistnej udalosti

 • nemusíte po ňom vypisovať hlásenie poistnej udalosti
 • nie je potrebné doložiť kópiu vodičského a technického preukazu
 • pri havarijnom poistení a povinnom zmluvnom poistení, keď vinník má PZP v Allianz SP, Vám autosklo obhliadne zmluvný servis Allianz Slovenskej poisťovne.

Písomné nahlásenie poistnej udalosti

 • v zmluvnom servise dostanete tlačivo
 • vyplníte ho a odovzdáte pracovníkovi

Platby za autosklo v servise rozdeľujeme

 • Hotovostné – z povinného zmluvného poistenia (PZP)
 • Bezhotovostné – z havarijného poistenie (HP)

Aké doklady potrebujete pri náhrade z havarijného poistenia?

 • vodičský preukaz
 • technický preukaz
 • zmluvu o havarijnom poistení , príp. číslo zmluvy
 • v prípade leasingu, doložiť devinkuláciu od leasingovej spoločnosti

Ako riešiť poistnú udalosť na autosklo cez krycí list pre havarijné poistenie?

 • musíte mať nahlásenú poistnú udalosť (v prípade telefonického hlásenia treba uviesť že si želáte krycí list na autoservis)
 • musíte mať uhradenú poistku
 • v prípade leasingu musíte doložiť devinkuláciu a mať uhradené splátky

Pozor! Ak tieto podmienky nesplníte, vozidlo Vám bude odovzdané len po uhradení plnej sumy faktúry v hotovosti.

Telefónne číslo

0903 700 172 

0910 800 333

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  08:30 – 17:00
Utorok:  08:30 – 17:00
Streda:  08:30 – 17:00
Štvrtok:  08:30 – 17:00
Piatok:  08:30 – 17:00